Sommarvattnet
Sätts på xx april.
Stängs av xx oktober.

Facebook
Vi finns även på
facebook.
Kom ihåg att gilla
oss där.

GRUS

Du har väl inte glömt att betala 25 kr/skottkärra för gruset som Du tagit. Gäller ej grus för vägunderhåll.

Skall betalas in till vårt bankgirokonto: 5049-0440

 

 Grus finns att hämta både vid norra och södra infarten till området, samt vid föreningshuset.

Soptömning...
...startar v xx och
stängs xx.

Biskopsängen 2018

Höstmöte

2018-09-16

OBS! Mötet är kl 15:00 OBS! Föreningslokalen

Sopplunch

2018-09-01

Tid och var du anmäler dig kommer så småningom.

Ljusfest

2018-08-25

Med start kl 20:00 i Föreningshuset

100-årsjubileet

2018-08-11

Mer info kommer :)

Information till Nya kolonister

2018-08-08

Information ges till Nya kolonister i Föreningshuset. återkommer med klockslag.

Pubafton

2018-07-14

Med start kl 20:00.

Tusen trädgårdar

2018-07-01

Gökotta

2018-06-10

Nationaldag och Svenska flaggans dag

2018-06-06

Pubafton

2018-06-02

Med start kl 20:00.

Loppis

2018-05-26

Mer info kommer så småningom :)

Vårmöte/städdag

2018-05-05

Vi träffas kl 11 i föreningshuset för vårmöte kombinerad med städdag.

Årsmöte

2018-04-15

OBS! Tiden är kl 15.00 OBS! Föreningshuset

Nordiska Trädgårdar

2018-03-24

Mer information kommer via Din mail eller utskick nu under våren.

Fritidsklubbens Årsmöte

2018-02-03

Kl 14.00 på Karfeltsplatsen

 ÅRSMÖTE

Söndagen den 15/4
kl 15 i Föreningslokalen.

 

 

Cirkulär från
Koloniträdgårdsförbundet
(Februari 2018)

 

 

GOD FORTSÄTTNING
på det nya året!

Oj, så tom vår hemsida är!
Ja, så var det nytt år igen :)
Kom med nyheter, aktiviteter och
händelser som är på gång under 2018 så
kan jag lägga in det här så att alla kan se.