Biskopsängens koloniträdgårdsförening Västerås

Historik

Biskopsängens koloniområde...
...ligger vackert i Svartådalen endast två kilometer norr om
Västerås domkyrka och stadens centrum.
Området utgörs av en strandremsa utefter Svartåns östra sida
med en längd av ca en kilometer.
Bredden varierar mellan 60 och 120 meter.
 
Den 13 september 1918 bildades Västerås Koloniträdgårdsförening.
Den 18 december 1918 tecknades ett kontrakt mellan föreningen och
staden om att arrendera Biskopsängarna från den 1 maj 1919 till
den 1 maj 1927. Området fick heta Biskopsängen.
Arealen var 18 tunnland och den uppdelades genom stadens försorg
i 192 lotter. Idag finns 170 lotter med storlekar varierande mellan
300 och 600 kvm och vissa allmänna ytor. Stadgar antogs 1919.
Inträdesavgiften var då 2 kr plus arrendeavgiften max 8 öre/kvm.
Idag är inträdelseavgiften 5000 kr för ny medlem.
Arrendeavgiften per kvm är 3,70 kr och avgiften till föreningen är 3750 kr.
 
År 1963 bildade Biskopsängen egen lokalförening. Innan dess
hade föreningen omfattats av fler områden och så många som
401 kolonilotter. I årsmötets paragraf 9A står sålunda
”Lokalfrågan klar”, vilket betyder att biskopsängens
koloniträdgårdsförening har övertagit föreningshuset från
Föreningen Västerås Koloniträdgårdar (nytt namn fr o m 1950),
och i paragraf 9C kan man läsa:
”Området skall ingå som koloniområde i stadsplanen för år 2000”.
 
1928 togs ett beslut om att bygga ett föreningshus på Biskopsängen,
det tog dock ett tag innan man skred till verket.
Grunden påbörjades först 1934 men när man väl satt igång blev bygget
färdigt på relativt kort tid och 1937 stod det klart. Först i slutet
på 50-talet drogs kommunalt vatten in i huset och det dröjde ända
till 1961 innan beslut togs att dra in elektricitet.
 
Den första stugan på Biskopsängen byggdes 1920, och vid föreningens
tioårsjubileum framkom det att 30 stugor fanns på området.
Idag finns 170 stugor på området. 
 
Texten är hämtad av boken:
Biskopsängen Från potatiskäppa till blomstertäppa
 
Skriven av:
Ingrid Edlund, Inger Ahlin-Havlátko,
Brita Bergman och Toivo Folkesten
 

 

 

En presentation av damklubben/fritidsklubben på Biskopsängen

En bra sammanställning om damklubbens historia finns i Boken om Biskopsängen.
Nedan finns några avkortade utdrag.

"Till Biskopsängens historia hör även damklubben som bildades 1954.
Förslaget om bildande av en damklubb understöddes livligt av koloniföreningens styrelse,
som beslöt att skänka 14 kr till annonskostnader i VLT.
Sjutton damer hörsammade kallelsen och infann sig till ett första möte.
Initiativtagare till klubbens bildande var Viola Monté och Svea Eriksson- de blev valda
till ordförande respektive sekreterare. Man beslöt till att börja med att varje medlem
skulle satsa 50 öre per gång, för att man skulle få ett startkapital.
Så småningom övergick man till att ta ut en blygsam årsavgift.
Vintertid ägde träffarna rum på koloniträdgårdsföreningens expedition som låg i det gamla
huset vid Bondtorget. Sommartid träffades mani föreningshuset på Biskopsängen.

Redan första året var verksamheten livaktig. Det syddes, virkades och stickades och vid
midsommarfesten 1955 inbringade försäljningen av alstren den aktningsvärda summan av 722 kr och 10 öre.
På hösten samma år anordnades en bussresa till Sala samt en välbesökt sillsexa i föreningshuset."

De pengar som damklubben fick in användes till klubbens egen verksamhet, men klubben bidrog
också till att köpa in inventarier i föreningslokalen och utrustning till köket.
Man gav också pengar till välgörenhet. Kontantbidrag gavs också till ombyggnad och modernisering
av föreningshuset.

År 1973 övertog Anna-Greta Rubin ordförandeposten och hade sedan denna till 2008, alltså i 35 år.
Hon arrangerade bland mycket annat, hemliga bussresor. Hon har också under årens lopp lett många
studiecirklar på Biskopsängen i trädgårdsskötsel, flamskvävnad med mera.

2008 tog Gun Johansson över som ordförande och Lars Johansson som kassör. Året innan bytte klubben
namn till Fritidsklubben och nu fick även män vara medlemmar.

"Under de år på föreningen inte hade en särskild festkommitté, åtog sig damklubben den funktionen
utöver de många egna aktiviteter som den ansvarade för under årens lopp. Vad sägs om Luciafirande,
påskfest, gökotta, Valborgs- och midsommarfirande, ärtvällings- och ljusfest- dessutom loppmarknad och
barnens maskerad."

Idag har några av dessa aktiviteter försvunnit eller ombildats. Tillsammans med koloniföreningens
festkommitté genomförs fester på området under sommaren, Valborgsfest, pubaftnar och ljusfesten.
Fritidklubben anordnar också loppis. Dessutom brukar resor till intressanta platser arrangeras.
Den har också aktiviteter, samkväm, under resten av året, till exempel med loppisbingo och jullunch.

Vill du bli medlem i Fritidsklubben, meddelar du bara ordföranden Gun Johansson, 
gun.johansson539@gmail.com 070 512 08 15 eller Carina Stenman, carina.stenman@hotmail.com 073 152 31 73.
Medlemskapet kostar ingenting och man behöver inte vara medlem i koloniträdgårdsföreningen.

Nedan finns en sammanställning över förtroendevalda från start tills idag.

Ordföranden
1954-1956             3 Viola Monié
1957-1972        16 Astrid Halling
1973-2007  35 Anna-Greta Rubin
2008-                   Gun Johansson

Kassörer
1954-1956                 3 Eivor Helin
1957-1969      13 Anna-Greta Rubin
1970                     1 Alice Johnsson
1971-1975            5 Lisa Andersson
1976-2007   32 Margareta Haglund
2008-                    Lars Johansson  

Sekreterare
1954-1956          3 Svea Eriksson
1957-1964    8 Linnea Malmström
1965-1966           3 Etel Karlsson
1967-1972           6 Hilda Åsberg
1973-1975            3 Elsa Jansson
1976-1985    10 Anna-Lisa Angtén
1986-1996     11 Britta Pettersson
1997                  1 Barbro Nordin
1998-                  Karina Stenman

 

 

 
 
Biskopsängens lov.             
Melodi: Svarta Rudolf
 
Se Biskopsängen vår pärla,
oasen i vår kära stad
Vi tänker på sommarens fröjder
i blommornas pa´aradis.
Vi drömmer om ljuvliga stunder
bland maskrosors gyllene växt
för visst är det härligt och mysigt
i Ådalens vackraste del.
 
Se Biskopsängen nu prunkar
i sommarens härliga prakt
Vi rensar och klipper och njuter
i so’olens gassande sken
Vi vattnar och göder i landen
för skörd är ju det vi vill ha
När vintern så småningom kommer
massor av minnen finns kvar.
 
Se Biskopsängen på hösten
när allting ju börjar bli brunt
dåklipper vi allt som ska skrotas
och börjar planera för vår
för lökar och buskas ska sättas
och daliaknölar ska upp
Vi städar och rensar i stugan
och stänger och låser vår dörr.
 
Se Biskopsängen på vintern
när allting är skinande vitt
Vi skottar så gången till huset
men suckar och halkar omkring
Vi kollar att stugan är redo
för kommande ti’iders bruk
Vi tänker och drömmer om våren
när allting ju börjar på nytt.
 
Kjell Byhlinder
(Övre Åvägen 43)